Vysoké školy   Jazyky, testy   Práce ve vzdělávání   Další služby
    Seznamy (státní, soukromé)     Angličtina na internetu zdarma     Nabídka a poptávka     Anglický katalog
    Přijímací zkoušky - příprava   Jazyková škola: angličtina, němčina     Brigády pro studenty     Multimédia a e-learning
  Pomaturitní studium       španělština, italština, francouzština     Doučování     Carsharing (sdílení aut)
          Carsharing Brno
   
   
   
 
 

    Hlavní nabídka
· Úvodní stránka
· Kurzy
· Vysoké školy
· Jazyky
· Učitelská místa
· Doučování
· Doporučte náš WEB


    Zajímavosti

Dlouhodobé přípravné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ:

Práva

Ekonomická fakulta

Filosofická fakulta

Lékařská fakulta

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Policejní akademie


Angličtina
zdarma online


Testy TOEFL,
Headway,
frázová slovesa
a další.
Už má vaše škola
studenty v Ugandě?

Co se kde
o škole šustlo

monitoring médií
Buy and Download OEM
Český katalog
    Kdo je přihlášen
Právě je 2 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde
  
    Univerzity a VŠ / Veřejné a státní vysoké školy


Tip pro rychlé vyhledávání na stránce: CTRL + F


Odkaz na vysokou školu Přímý odkaz na stránku s informacemi
o přijímacím řízení a studijních oborech

Akademie múzických umění v Praze Hudební fakulta
Divadelní fakulta
Filmová a televizní fakulta

Akademie výtvarných umění v Praze Přijímací řízení a studijní obory

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta elektrotechnická
Fakulta jaderná  a  fyzikálně  inženýrská
Fakulta architektury
Fakulta dopravní

Česká zemědělská univerzita v Praze Agronomická fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Technická fakulta
Lesnická fakulta
Institut tropického a subtropického zemědělství

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta
Hudební fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta
Pedagogická fakulta
Lékařská fakulta
Ekonomicko správní fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta informatiky
Filozofická fakulta
Fakulta sociálních studií
Fakulta sportovních studií

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně-ekonomická fakulta
Zahradnická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Institut pro umělecká studia

Policejní akademie v Praze Přijímací řízení a studijní obory

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Matematický ústav

Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní
Fakulta architektury
Fakulta hospodářská
Fakulta mechatroniky
Fakulta pedagogická
Textilní fakulta

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta životního prostředí
Fakulta užitého umění a designu
Ústav techniky a řízení výroby

Univerzita Karlova v Praze Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií

Univerzita Palackého v Olomouci Úvodní informace
Cyrilometodějská teologická fakulta
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta tělesné kultury

Univerzita Pardubice Úvodní informace
Dopravní fakulta Jana Pernera
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta chemicko-technologická
Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická
Fakulta managementu a ekonomiky
Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně      Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Fakulta veterinárního lékařství
Fakulta farmaceutická

Vojenská akademie v Brně Fakulta velitelská a štábní
Fakulta vojenskotechnická
Fakulta letectva a protivzdušné obrany

Vojenská lékařská akademie JEP v Hradci Králové Přijímací řízení a studijní obory

Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Fakulta strojní
Fakulta stavební
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Hornicko-geologická fakulta
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta národohospodářská
Fakulta managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie
Fakulta technologie ochrany prostředí
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Fakulta chemicko-inženýrská

Univerzita v Hradci Králové Fakulta informatiky a managementu
Pedagogická fakulta

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Přijímací řízení a studijní obory

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově Fakulta řízení vojenských systémů
Fakulta ekonomiky obrany státu

Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemická
Fakulta podnikatelská
Fakulta stavební
Fakulta strojního inženýrství, příjímačky si zkuste tady!
Fakulta výtvarných umění

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Fakulta ekonomická
Fakulta elektrotechnická
Fakulta humanitních studií
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta strojníPočet shlédnutých stránek od 14.1.2001:   

Content Copyright © 2000 - 2009 Aktivnistudium.cz,
všechna práva vyhrazena (na konkrétních stránkách mohou být zmíněny výjimky).
Náměty a připomínky zašlete Webmasterovi.

Powered by: Linux, Apache, PHP

07.13.2024